2012/Sep/18

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างมหาวิหารเจดีย์ ณ วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุของพระอัตรสาวก และเป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎก 3 ภาษา สอบถามรายละเอียดได้ที่วัดเขาสุกิม 084-9418345

Comment

Comment:

Tweet