2012/Sep/24

ชีวิตของเรานี้ ร่างกายอันนี้ คอยแต่ที่จะแตกสลาย คอยแต่ที่จะเน่าจะเปื่อยเท่านั้น ในเมื่อลมหายใจหมดไปเมื่อไร เมื่อนั้นเขาก็ต้องแตก เขาก็ต้องเน่าเปื่อยเท่านั้นเอง เราจะถือว่าร่างกายเป็นของเราหรือเป็นของใครสักเท่าไรก็ช่าง เขาจะไม่ทำอย่างที่เราถืและเราว่านั้น ในเมื่อลมหายใจหมดไปแล้ว เราจะเอาร่างกายที่ไมมีลมหายใจเอามาปฏิบัติธรรม ไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติได้ จึงว่าในระหว่างที่ยังมีลมหายใจอยู่ เราสามารถที่จะเอาร่างกายที่คอยแต่จะแตกสลาย ที่คอยแต่จะเน่าจะเปื่อยนี้ เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ มาประพฤติปฎิบัติ มาบำเพ็ญภาวนานี้ให้เกิดความสงบความร่มเย็นแก่จิตใจของเราได้ เรารีบพากันทำให้มาก (พระภาวนาสุทธิเถระ วัดดอยธรรมเจดีย์ สกลนคร)

Comment

Comment:

Tweet


รายการทางแห่งความดี FM104.80 MHz และฟังทางเวปไซด์ www.sr-st.com (ฟังได้ทั่วโลก) จันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-08.00 น.
#1 by elle At 2012-09-24 06:09,